Vegbeskrivelse

Vegbeskrivelse

Med bil:

 

Fra Oslo:

Følg riksvei 4 til Gjøvik ut av Oslo og fortsett på riksvei 4 gjennom Nittedal, Hakadal, Harestua, Grua. Lunner og Gran.  Ved Jaren er det avkjøring til Fagernes og riksvei 34.  Riksvei 34 følges i ca. 40 km til man kommer til skiltet med Randsfjord gjestegård (her sees golfbanen på alle kanter).  Det er nå 600 m igjen til vår avkjøring, rett før 60-km fartsgrense opphører går gårdsveien inn til høyre foran et liten grått hus.  Gårdsplassen med steinmur er Moen gårds.

 

Fra Gjøvik:

Følg riksvei 33 retning Fagernes til Hasvoldseter og avkjøring til Hov.  Følg riksvei 247 til den ender ut i riksvei 34.  Ta til venstre retning Brandbu og følge riksvei 34 i ca .6,5 kilometer til 60-km sonen.  Ta til venstre inn gårdsveien for forsiden av det lille grå huset på venstre side av veien.  (Der hvor golfbanen starter på den høyre siden av veien.)  Gårdsplassen med steinmur er Moen gårds.

 

Fra Fagernes/Dokka:

Følg riksvei 33 retning Gjøvik til Svingvoll.  Her starter riksvei 34 og den følges til vår avkjøring gjennom Hov sentrum.  Det er ca. 6 km fra Hov sentrum og til vår avkjøring som ligger inn til venstre rett etter  60 km/t-sonen.  Ta til venstre inn gårdsveien for forsiden av det lille grå huset på venstre side av veien.  (Der hvor golfbanen starter på høyre side av veien.)  Gårdsplassen med steinmur er Moen gårds.

 

Fra Gardermoen flyplass:

Velg riksvei 35 retning Hønefoss og følg riksveien gjennom et utall av rundkjøringer, følg hele tiden skilting til Hønefoss.  Riksvei 35 er bomvei og etter bommen kommer en lang tunnel.  Ta til høyre rett etter tunnelen og man er på riksvei 4.  Følg riksvei 4 gjennom Lunner og Gran. Ved Jaren er det avkjøring til Fagernes og riksvei 34.  Riksvei 34 følges i ca. 40 km til skiltet med Randsfjord gjestegård (her sees golfbanen på alle kanter).  Det er nå 600 m igjen til vår avkjøring, rett før 60-km fartsgrense opphører går gårdsveien inn til høyre foran et lite grått hus.  Gårdsplassen med steinmur er Moen gårds

 

Med buss:

 

Landekspressen går mellom Oslo og Dokka hver dag, på hverdager hverannen time, i helgene sjeldnere.  Finn rutetidene på opplandstrafikk@no

 

 

Velkommen!

Adresse

Inger Lise Ringvold,
Movegen 3,
2864 Fall,
Norge

Tlf.: 957 60234
E-post: on.r-2@esil.regni